پاهای ما هر روز ما را از اینجا به آنجا می‌برند، وزن‌مان را تحمل می کنند،در فعالیت های ورزشی و تفریحی شرکت می‌کنند ؛ بخاطر آن‌هاست که می‌توانیم کفش‌های زیبا به پا کنیم! معمولاً تا زمانی که آسیبی متوجه آن‌ها نشود، به فکرشان نمی‌افتیم. با دانستن نکاتی چند می‌توانیم از آن‌ها بهتر محافظت کنیم. اگر 5 دقیقه وقت دارید با هم این سفر را شروع کنیم!

به یاد داشته باشید ، پس از انتخاب هر گزینه، دکمه بررسی  را فشار دهید.