سلام !

 

هدف ما  دسترسی شما  به اطلاعات و اخبار معتبر پزشکی  است. 

خوشحال خواهیم شد با ارسال نظرات و پیشنهادات خود ، مارا در جهت پیش برد این امرمهم یاری کنید.

متشکریم

001-phone-call

تلفن تماس
09334440966

id-card

فکس
02122063319

002-mail

ایمیل
rad@doctorrad.com