اگر شما به دنبال اندازه گیری دقیق تر از شاخص توده بدن هستید، از شاخص پوندرال استفاده کنید.
شاخص ponderal، همچنین به عنوان شاخص انسداد یا شاخص Rohrer شناخته می شود، می تواند به شما در تعیین اینکه آیا شما دارای اضافه وزن، کمبود وزن یا وزن مناسب هستید ، کمک می کند.
با این حال، شاخص پوندرال دارای حساسیت و ویژگی خاصی است، بنابراین اگر شما یک فرد قد بلند هستید، BMI شما ممکن است نشان دهد که چاق هستید اما لزوما درست نیست.
شاخص کودکان نوزاد در کودکان مورد استفاده قرار می گیرد
برای ارزیابی اینکه آیا یک نوزاد تازه متولد شده از نظر بدغذا، سالم یا اضافه وزن، و همچنین در شرایطی مانند محدودیت رشد داخل رحمی است و… نیز از این شاخص استفاده میکنند