اگر برای تعیین گروه خونی تا به حال فرصت نکرده‌اید به آزمایشگاه بروید یا عجله دارید هرچه زودتر گروه خونی‌ نوزادتان را بدانید باید بگویم جای درستی را انتخاب کرده‌اید!

این محاسبه با دانستن گروه خونی پدر و مادر یا خودتان و همسرتان صورت می‌گیرد.

می‌پرسید چطور؟

برایتان می‌گویم. افراد از نظر گروه خونی به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: A، B،  AB وO که هر یک دارای آنتی‌ژن‌های اختصاصی روی دیواره گلبول‌های قرمز هستند.

بسته به وجود یا عدم وجود این آنتی‌ژنها و نیز وجود آنتی‌بادیهای اختصاصی در پلاسمای خون والدین، می‌توان احتمالات مختلفی برای گروه خونی فرزند مطرح کرد.

اگر گروه خونی والدین را می‌دانید در فرم زیر وارد کنید تا احتمالات مختلف گروه خونی فرزند را ببینید